PosConneXion Plattformen

Med PosConneXion SaaS-plattformen kan du som leverantör av en POS-lösning enkelt få en godkänd skattekontrollenhet i molnet. Via vårt API kan du som kassaleverantör snabbt integrera ditt kassasystem, både webb-/serverlösningar och rena mobilapplikationer stöds.
Infrasec PosConnexXon service overview

Om PosConneXion

PosConneXion erbjuder leverantörer av POS-lösningar, både standard- och kundspecifika lösningar, ett enkelt och säkert API. Både för skatteredovisning och administrering av roller och rättigheter vid registrering av nya kassaregister för butikskedjor. Ett nytt kassaregister registreras automatiskt mot Skatteverket och även avregistreras om detta sker via plattformen.

Du behöver bara integrera med PosConneXion API, plattformen sköter då integrationen med följande tjänster:

CCU - Central Control Unit,  Molnbaserad Skattekontrollenhet
ITE for Swish - Enkel betalning utan App

IDM – Central Administration

Kunder som signerar för PosConneXion av Infrasec, kommer att organiseras i Infrasecs Access Control System (IDM) struktur som innehar kunders POS-register. Infrasec tar i samarbete med POS-kunden fram en organisationsstruktur som passar POS-kunden där Kundernas "Slutkunder" är organiserade.

Tillsammans med Kunden tilldelas en namnsyntax, där varje registrerat POS-register får en unik kassaidentitet. Det enskilda registret är skyldigt att använda identiteten när registret efterfrågar PosConneXion-tjänster.

Anmäla kassaregister

Kunden tilldelar en eller flera administratörer som är behöriga att hantera administratörer, kassaregister och referenser i PosConneXion IDM-systemet. Ansvariga administratörer kommer att kunna undersöka och hantera registrerad information och ladda upp Excel-ark som registrerar kassaregister.

Kunden kan registrera kassaregister av tilldelade administratörer, via uppladdning av Excel-ark eller automatiserat genom att använda Infrasec IDM Enrollment API.

Infrasec IDM GUI
Vy av Infrasec IDM GUI
CCU logo  on a transparent background
Central Control Unit
Skatterapporteringstjänst via API för alla typer Point of Sale-/kassaapplikationer.

-> Läs mer
-> API Dokumentation
ITE for Swish
Infrasec Transaction Engine for Swish ger full kontroll över Swish-betalningar och transaktionsdata, såsom namn och telefonnummer, utan att använda en separat app.

-> Läs mer
-> API Dokumentation
Infrasec Transaction Engine for Swish Logo Picture