ITE – Infrasec Transaction Engine

Smart betalningslösning utan behov av separat app

ITE for Swish stödjer det betalningar via det svenska betalningssystemet Swish, men ger även utökad funktionalitet för POS-leverantörer, givarorganisationer, laddstolpar, etc.

Den viktigaste fördelen med ITE for Swish jämfört med  standard Swish, är att det inte finns något behov för användaren att ha en extra app för att kunna tillhandahålla full flödeskontroll vid en betalning.
Samt att all administration av enheter och kassaregister-koppling enkelt görs med ett API och att setup styrs via ett webbaserat Admin User Interface.

I partnerskap med Swedbank

Swedbank Logotype
Coffe cashregister stockphoto
Fördelar med ITE

–Lätt för kunden med anpassade QR-koder

–Direkt matchning av kundinformation och belopp i realtid utan att vänta på ett separat kontoutdrag från banken

–Snabb integration via API med ditt system, eller en komplett lösning från Infrasec.

–Endast den vanliga Swish -appen behövs. Användaren behöver inte ladda ner en dedikerad betalnings-app för köpet.
Hur det fungerar

Kunden skannar en fast eller dynamisk Infrasec-genererad QR-kod med Swish appen. När kunden betalar med Swish sätts pengarna in på ditt länkade bankkonto hos Swedbank. Vilket bankkonto det blir bestäms av Swish-numret, och du kan du ha ett eller flera Swish-nummer.

QR-koden innehåller också en referens för spårbarhet. När pengarna finns på ditt konto får Infrasec en signal om detta. Du får fullständig transaktionsinformation i realtid via vårt API, dvs: Namn, mobilnummer, belopp och referens.När du har fått information från oss om att en betalning har gjorts kan du omedelbart koppla detta till en åtgärd.
Exempel på kopplade åtgärder:skicka ett SMS, öppna en dörr eller börja ladda en bil.

Scanning QR-code with phone stockphotoCybersecurity picture stockphoto
Säkerhet

En anslutning utförs inom PosConneXion-ramverket med säkra transaktioner med klient X509.V.3 standardcertifikat.
ITE-kroppsdata (Swish Request/Response) formateras med hjälp av enkel XML-struktur och kodas som en
PosConneXion-tjänst av typen SWISHC.

PosConneXion ITE för Swish-tjänsten autentiserar, auktoriserar, verifierar och granskar förfrågningar om betalningsinformation om betalningar och återbetalningar till butiken. Detta görs genom Swedbank Swish-ramverk.

Infrasec tillhandahåller stöd till utvecklare enligt detta avtal för integration av PosConneXion SWISHC API och PosConneXion Enrollment API Communication.
Infrasec orange pictogram phone with checkInfrasec Orange pictogram Plus signInfrasec orange pictogram security lock
Realtidsdata

Alla Swish-transaktionsstatus, såsom betalning på bankkonto, namn och telefonnummer, presenteras av API:et i realtid och matchas direkt mot registertransaktionen. Du behöver inte vifta med telefonen framför kassan utan kassan kan visa
status direkt på displayen.
Kopplade Åtgärder

Direktbetalningsstatus och
namn/telefonnummer utan att tvinga slutkunden att ladda ner en annan app. Gör livet enklare för kunden när du använder
Swish-betalning för automater och betalning för elektriska laddstationer, offentliga toaletter etc.
Säkra Transaktioner

Alla transaktioner är säkrade med hjälp av X.509 certifikat. En anslutning utförs inom PosConneXion-ramverket med säkra transaktioner med ClientX509.V.3 standardcertifikat. ITE Body Data (Swish Request/Response) formateras med hjälp av enkel XML struktur och kodas som en PosConneXion-tjänst för typ SWISHC.

Kundvideo

Vår kund Eways AB använder vår tjänst ITE for Swish i deras dagliga verksamhet, här nedan demonstrerar de hur det går till.

Ladda ner och se våra API:er
Gå till API