API Nedladdningssida

PosConneXion Enrollment API

Detta dokument beskriver hur man integrerar med Infrasec PosConneXion och Central Control Unit registreringstjänst med API, som automatiserar processen för att hantera kassaregister/POS. Betrodda partners kan genom detta API från sina backoffice-servrar, skapa och hantera partner-POS-identiteter med relaterad information.

PosConneXion_Enrollment_API. 221206 V.1.24Ladda ner

PosConneXion XML Format API

Detta dokument beskriver PosConneXion API och riktar sig till utvecklare av POS-applikations leverantörer, som möjliggör tillhandahållna tjänster i sin POS-applikation. PosConneXion API ger återförsäljare/handlare enkel tillgång att registrera en specifik POS, i Infrasec PosConneXion Service Cloud.

PosConneXion_XMLFormat_API. 20210824 V.1.0Ladda ner

PosConneXion CCU API

Detta dokument beskriver hur man integrerar med Infrasec Central Control Unit, för kassaregister med ett serverbaserat säljsystem.

PosConneXion_CCU_API____ . 20210824 V.1.10 Ladda ner

PosConneXion ITE API

Det här dokumentet beskriver PosConneXion SWISH API och riktar sig till POS-applikations leverantörer/partnerutvecklare, som möjliggör tillhandahållna SWISH-tjänster i sin POS-applikation. PosConneXion API ger återförsäljare/handlare enkel tillgång att registrera en specifik POS i Infrasec PosConneXion Service Cloud.

PosConneXion_ITEfSwish_API. 20211104 V.1.23 Ladda ner

Contact Us

Call our support

+46 (0) 8 411 12 40
Infrasec White pictogram arrow down